FRANCİS BACON SÖYLEMLERİ

Akıllı adam, bulduğundan daha fazla fırsat yaratan adamdır.

Bilgi güçtü

Bizi güçlü yapan yediklerimiz değil, hazmettiklerimizdir. Bizi zengin yapan kazandıklarımız değil, muhafaza ettiklerimizdir. Bizi bilgili yapan okuduklarımız değil, kafamıza yerleştirdiklerimizdir.

Bilginin kendisinde büyük bir kudret vardır.
Çabuk yanlış yapan, onu çabuk da tasdik eder.
Dertlerini dökecek dostları olmayanlar kendi yüreklerini kemirirler.
Deneyiniz, deneyiniz, denemeden hiç bir şeye inanmayınız.
En kötü isyanları, geç kalan karınlar doğurur.
Eşya üzerinde çalışacak yerde, herkesin kendine göre istediği anlamı verdiği kelimeler üstünde kavga ediyoruz. 
Eğer bir insan bir işe kesin olarak, „ben biliyorum“ iddiası ile başlarsa, şüphe ile son bulur. Fakat eğer o şüphe ile başlamaya razı olursa, sonunda gerçeği bulacaktır.
Güzellik değerli bir insana nasip olursa, onun faziletini belirtir, kusurunu gizler.
Gerçek dostu olmamak, yalnızlığın en kötüsüdür.
İnsan tabiatında akıllıktan ziyade delilik vardır.
İnsan, her zaman kahraman olamaz, ama her zaman insan olabilir.
İnsaniyet, hakikate muhtaçtır.
İşe kesinliklerle başlayan, şüphelerle bitirir. Şüphelerle başlamaya razı olan, kesinliklerle bitirir.
İnsan ruhunun selameti için en koruyucu ilaç, bir dostun, gördüğü kusuru sadakatle ihtar etmesidir.
Kadın, kocasının; delikanlılıkta sevgilisi, olgun çağda arkadaşı, ihtiyarlıkta da hastabakıcısıdır.
Mademki alışkanlıklar, hayatımızın en ileri gelen hakimleridir, öyle ise ne yapıp yapıp iyi birini edinmeye çalışmalıyız.
Övülme, tahta kaplamaların hem parlamasını sağlayan, hem de ömrünü uzatan cilaya benzer.
Para iyi bir uşak, kötü bir efendidir.
Para, gübre gibi etrafa yayılmazsa işe yaramaz.
Sanat, tabiata ilave edilmiş insandır.
Şöhret paraya benzer, orada çok kalırsanız, fiatlar düşer.
Tez elde edilen başarı, insanı kararsız ve maceraperest yapar.
Yıllanmışlığın güzelliği dört şeyde kendini gösterir; yakmak için bekletilmiş odun, içmek için yıllanmış şarap, güvenmek için eski dostlar, okumak için de eski yazarlar en iyisidir.
Yalnız kendisini düşünen insan, yumurtasını pişirmek için komşusunun evini yakar.
Yalanlamak ve reddetmek için okuma! İnanmak ve her şeyi kabullenmek için de okuma! Konuşmak ve nutuk çekmek için de okuma! Tartmak, kıyaslamak ve düşünmek için oku!
Yargıç, hakkı uygular; Hukuku yaratan, canlandıran avukattır.
Az miktarda felsefe, insan aklını ateizime yönlendirir ama derinlikli felsefe insanları aklında dinin yolunu açar.
Hiçbir şey göze, güzelce biçilmiş yeşil çimlerden daha hoş görünemez.
Hiçbir şey, hakikatin gözetleme mevkiinde durmakla mukayese edilemez.
Hakikat otoritenin değil zamanın çocuğudur.
Orantısında biraz tuhaflık barındırmayan hiçbir kusursuz güzellik yoktur.
Tüm yüce yerlere, döne döne çıkan merdivenle ulaşılır.

Francis  Bacon

22 Ocak 1561  9 Nisan 1626

İngiliz; filozof, bilim adamı, hukukcu, devlet adamı ve yazar.
22 Ocak 1561‚de doğan Francis Bacon, Kraliçe 1. Elizabeth’in adalet bakanı Nicholas Bacon’ın oğludur..

 

 

 

 

 Alıntı; VİKİPEDİ Özgür Ansiklopedi

This entry was posted in FRANCİS BACON and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.